ΠΡΑΞΗ «Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού» 

 

 

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Πράξης «Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού» (1/1/2023-30/11/2023) της σύμπραξης τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων: του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.) και του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.). 

Η πράξη αποσκοπεί στην προαγωγή της μελέτης του αρχαίου ελληνικού και του κινεζικού πολιτισμού με έμφαση στη συγκριτική προσέγγισή τους. Σημειώνεται ότι οι φορείς υλοποίησης της πράξης είναι και μέτοχοι της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Ελληνικού και κινεζικού πολιτισμού» (ΚΕΛΚΙΠ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΟΠΣ 5187974)

 

ΙΟΥΝΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
02 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ